Bli medlem

Hvem kan bli medlem?

Medlemskap er åpent for bedrifter, foretak og organisasjoner i Aukra og omegn. Kontingenten er basert på antall årsverk i bedriften. Følgende kontingentsatser gjelder for 2023:

Årsverk 0-2 3-6 7-15 16-30 31-50 51-100 101-250 251+
Kontingent 1 100,- 2 200,- 3 600,- 6 900,- 10 600,- 13 800,- 27 600,- Etter avtale

Medlemsfordeler

-Gratis rådgivning og veiledning

-Sosiale og faglige arrangementer

-Nyhetsbrev

-Tilgang til nettverk/kunnskapsmiljøer/FoU

-Kurs og workshops