Personer i samtale på kontoret

Vil du utvikle bedriften din?

Ønsker du utvikle bedriften din, eller utforske en idé? Vi gir deg tilgang til kunnskap, hjelp til søknader, og kobler deg opp mot relevante nettverk og støtteordninger.

Rådgivning

Aukra Næringsforum tilbyr rådgivning innenfor en rekke ulike felt, og har som ambisjon å bidra til at lokalt og regionalt næringsliv er best mulig rustet til å møte fremtidens muligheter og utfordringer. Vi har et tett samarbeid med ulike aktører og kunnskapsmiljø, som gjør at vi kan koble rett kompetanse opp mot hvert prosjekt. Vår viktigste oppgave er å være en god sparringspartner og støttespiller for deg og dine ambisjoner!

Vi hjelper deg med: Produkt- og tjenesteutvikling, knoppskyting, vekst, PR- og kommunikasjon, omdømmebygging, forretningsjus, nettverk, kapital, markedsutvikling, FoU, eller andre områder du ønsker rådgivning innenfor.