Energilunsj 2024

Bli med på "Energilunsj 2024" onsdag 24. april!

Bli med på Energilunsj 2024, som arrangeres onsdag 24. april. Energilunsj er en regional konferanse arrangert av Aukra kommune og Aukra Næringsforum, med Molde Næringsforum som medarrangør.

Energilunsj dekker tema innen regional og norsk energiproduksjon – om naturgass, hydrogen og fornybar energi. Første konferanse ble arrangert i mars 2023, med i underkant av 100 deltakere (næringsliv, politikere og byråkrater fra Molde- og Romsdalsregionen).

Årets program (oppdatert og komplett)

Energilunsj arrangeres som et halvdagsseminar fra kl. 11.15 (starter med enkel lunsj) og avsluttes innen kl. 15.00.

Vi kan friste med blant annet følgende programposter:

  • Åpning med kulturelt innslag - ordfører Helge Kjøll jr.
  • Aukra Hydrogen Hub. Aker Horizons oppdaterer om status - Nyborg/Storstenvik/Unander.
  • Gassco - regional utvikling - Ola Nestaas m.fl., Advisor Finance and Commercial Development
  • "Kraftløftet". NHO - regiondirektør Lene Trude Solheim.
  • Energifylket. Møre og Romsdal fylkeskommune - Bengt Endreseth, seksjonsleder Energi og grønn omstilling.
  • Balansekraft - og litt til! - Prof. Jan Emblemsvåg, NTNU
  • Status energiregion. Istad Kraft - Ivar Kosberg, konsernsjef
  • Solcellesatsing i Brunvoll AS - Knut OlaTverdal COO / Halvard Brekken, Facility and Maintenance Manager
  • MRPC – balansesystem for vindmøller og båter - Stian Tangen, Project Manager
  • Odd Småge – utbyggingen på land for Ormen Lange fase 3, ved daglig leder Frank Småge

Klikk på bestillingsknapp nedenfor: