Felles satsing i Aukra - kommune og næringsliv sammen. Her Langøy, Kjøll jr., Valdal og Sommerlund.

Bli med på "Næringsløftet 2024"

Aukra kommune og Aukra Næringsforum har gått sammen om “Næringsløftet 2024”, en storsatsing på nytt og eksisterende næringsliv som ble lansert på et frokostmøte onsdag denne uken.

-  Målet er å skape flere arbeidsplasser og å gi innbyggerne et bedre tilbud både på dag- og kveldstid. Vi henvender oss både til de som vil starte nye bedrifter, de som vil starte for seg selv og de som vil utvikle en eksisterende bedrift, sier daglig leder Arnt Sommerlund i Aukra Næringsforum.

- Målet er å skape økt aktivitet. Og nå har jeg som ordfører tatt initiativ til en besøksrunde på en rekke gamle og nye bedrifter i Aukra, for å se hva vi kan gjøre for å legge til rette for at de kan vokse og utvikle seg, sier ordfører Helge Kjøll jr.

4 mill. kroner i støttemidler  

Aukra kommune og Aukra Næringsforum tilbyr både nye støttemidler fra det lokale næringsfondet på totalt 4 mill. kroner - som både gamle og nye bedrifter kan søke støtte fra.

- Kommunestyret har vedtatt å bruke 4 mill. kroner til å følge opp strategisk næringsplan, som ble vedtatt i 2023. Og Aukra Næringsforum er vår medspiller for å skape nytt næringsliv og utvikle eksisterende arbeidsplasser for befolkningen i Aukra, sier kommunedirektør Gerd Marit Langøy i Aukra kommune.

Flere rådgivere

I tillegg til støttemidlene, så stiller Aukra næringsforum opp med til sammen hele 5 rådgivere, med ressursinnsats gjennom tre forskjellige prosjekter:

  • Aukra Næringsforum: Anne Reidun Valdal og Arnt Sommerlund
  • Reiseliv Aukra-Hustadvika-Molde: Maria Johrde
  • Aukra-Molde/Midsund - med bistand fra Protomore kunnskapspark: Regna Brenne Bjerkeset og Sjur Vindal

5 løfter og 3 forventninger

- Vi gir 5 løfter; om å stille opp med egne rådgivere, støttemidler, utviklingsmuligheter, nettverk og kompetanse. Dette skal bidra til å løfte næringslivet, sier Sommerlund.

- Så har vi 3 forventinger, og om at de som vil være med på næringsløftet har en eller flere forretningsideer, skaper vilje og ikke minst; risikovilje, sier Sommerlund.

Kontaktpersoner

Vil du vite mer - ta kontakt med:

Prosjektleder Anne Reidun Valdal - mobil 911 58 802 - e-post anne@aukranf.no
Daglig leder Arnt Sommerlund - mobil 900 88 300 - e-post arnt@aukranf.no