Bilde av visuell profil

Ny nettside og visuell profil


Aukra Næringsforum har lansert ny nettside med ny logo og grafisk profil. Se oppgraderingen her: https://www.aukra-naeringsforum.no/

Ny giv – ny nettside – ny logo

Vi i Aukra Næringsforum fornyer oss, og 2023 markerer et taktskifte for næringsutvikling i Aukra. En ny strategisk næringsplan er vedtatt av kommunen. Og vi i Aukra Næringsforum følger opp med ny nettside og ny logo.

Logo og visuell profil:

Fargevalgene gul, blå og grønn representerer satsingsområdene energi, hav og bærekraft, og er gjennomgående i både logo og visuell profil. Sirkelen i logoen viser til samarbeid og et dynamisk næringsliv, og spiller på assosiasjoner til både det tradisjonelle og det fremtidsrettede. De korte og lange strekene symboliserer små og store bedrifter i samspill. Nettsiden skal være enkel og intuitiv og bruke, og skal gi både medlemmer og besøkende en klar oversikt over tjenester og arrangementer.