Nytt styre i Aukra Næringsforum for 2024/2025

Torsdag 4. april ble det avholdt årsmøtet i Aukra Næringsforum. Og her ble fire nye medlemmer valgt inn i styret.

De nye fast styremedlemmene er Anne Hukkelberg (Brødr. Hukkelberg AS) og Eva Beate Nybø (SMN Regnskapshuset Aukra). Årsmøtet takket av Freddy Løvik (Aukra Maritime) og Hanne Maria Bakkemy Kaltrø (Aukra Hotell/Aukra Auto) som gikk ut av styret.

De to nye varamedlemmene er Mette Myrseth Oterhals (Langset Maritime AS) og Emil Rindarøy (Aukra Maritime AS). Årsmøtet takket av Andreea avtroppende varamedlemmer Andreea Johansen og Anne Merethe Sandøy.

Styret består etter valget av følgende 6 fast medlemmer:

  • Jim Thomas Gundersen Valg år 2025 (ekstern)
  • John Harry Edvardsen Valg år 2025 (Rognskog AS)
  • Lina Jenset Skrede Valg år 2025 (Vikenco AS)
  • Kjell Arne Småge Valg år 2025 (Odd Småge AS)
  • Anne Hukkelberg Valg år 2026 (Brødr. Hukkelberg AS)
  • Eva Beate Nybø Valg år 2026 (SMN Regnskapshuset Aukra)

Og følgende 4 varamedlemmer:

  1. Jørgen Sporsheim (Sporsheim utleie/Eidskrem hytteutleie)
  2. Grant Solem (Bygg og data AS)
  3. Mette Myrseth Oterhals (Langset Maritime AS).
  4. Emil Rindarøy (Aukra Maritime AS).