Prosjekt ny næring og økt sysselsetting i Molde/Midsund og Aukra

Prosjekt "Ny næring og økt sysselsetting i Molde/Midsund og Aukra" er et 3-årig prosjektsamarbeid mellom Midsund Næringsforum og Aukra Næringsforum - om å utvikle nytt og eksisterende næringsliv. Prosjektet har mottatt støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune, og Protomore kunnskapspark i Molde (inkubator) er engasjert som samarbeidspartner.

Prosjektet er også støtte med prosjektmidler fra Aukra kommune og Molde kommune.

Prosjektet skal bidra til:

  1. Utvikle og legge til rette for lokalt næringsliv (i samarbeid med og mellom Aukra Næringsforum og Midsund Næringsforum).
  2. Økt sysselsetting i næringslivet
  3. Økt samarbeid mellom lokale aktørar (Næringsfora i mellom, Protomore kunnskapspark, kommunene, grundere og andre eksisterende bedrifter).
  4. Det er et mål at prosjektet skal danne grunnlag for et varig samarbeid mellom aktørene, finansiert av næringsfora, bedrifter og kommunale myndigheter.

Prosjektet var opprinnelig planlagt for perioden 2021 til 2023, men er forskjøvet til 2023-2025.

Prosjektdokumenter: