Rundebordskonferansen 19.juli 2023

Velkommen til Energiknutepunkt Nyhamna sin årlige og tradisjonsrike Rundebordskonferanse under Moldejazz. Den geopolitiske situasjonen og viktigheten av norsk gassforsyning til Europa er temaet for Rundebordskonferansen som arrangeres i Molde onsdag 19. juli. På programmet står bl.a. innledere som Erna Solberg, Anniken Huitfeldt, Dr. Detlef Wächter, Torgeir Stordal, mfl.

Årets tema:

Russlands angrepskrig mot Ukraina har forandret mye i norsk og europeisk sikkerhetssituasjon, og norsk gass er blitt et sikkerhetspolitisk anliggende for Europa. Norges geopolitiske betydning har økt og europeiske land vil være avhengig av norske energileveranser i mange år. Det nye trusselbildet, sikring av våre interesser, svak norsk valuta, endrede politiske rammevilkår og bærekraftig næringsutvikling krever klokskap å manøvrere gjennom.

Konferansen starter med lunsj kl. 11.30 og avsluttes med mingletapas fra kl. 16.00.

Elise Fiske, daglig leder Maritimt Forum Nordvest, vil lede oss trygt gjennom konferansen. Med erfaring fra ulike stillinger i helsevesenet og tidligere politisk engasjement, har hun svært god kunnskap både om politiske prosesser og den maritime næringen.

Påmelding:

https://romsdalipr.hoopla.no/sales/event/2868000792

Del I 11.30 – 14.00


Velkommen til Rundebordskonferansen 2023
Line Hoem, fylkesordfører Møre og Romsdal fylkeskommune og Odd Jørgen Nilssen, ordfører Aukra kommune

Balanseenergi og norsk energi sin rolle i dagens geopolitiske situasjon
Anniken Huitfeldt, Utenriksminister

Norsk næringslivs rammevilkår nasjonalt og internasjonalt
Erna Solberg, partileder Høyre

The geopolitical situation and the importance of Norwegian and German energy cooperation
Dr. Detlef Wächter, Tysklands ambassadør i Norge

Hva betyr norske ressurser for europeisk energisikkerhet
Torgeir Stordal, direktør Oljedirektoratet

Del II 14.00 – 16.00


Geopolitikk, trusselbildet og sikring
Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole

Hvordan kan strategisk utbygging av norsk gass redde Europa?
Frode Leversund, administrerende direktør Gassco

Energiomstilling og sikker leveranse av mer energi til Europa

Peter Schwarz, kommunikasjonsdirektør Wintershall Dea

Langsiktig og lys horisont
Odd Jørgen Nilssen, ordfører Aukra kommune

Utbygging av vindkraft kan gi næringslivet i regionen uante muligheter
Ronny Karlsen, CFO Wind Catching Systems

Del III 16.00 Mingletapas på Molde Fjordhotell

Mer om innlederne:

Line Hoem har bred erfaring som politiker fra AUF og Arbeiderpartiet, og hun er i dag gruppeleder for partiet sin fylkestinget. Hun har vært varaordfører og fungerende ordfører i Kristiansund kommune i perioden 2011-2015, og er nå inne i sin tredje periode på fylkestinget.

Anniken Huitfeldt har vært stortingspolitiker i 18 år. I tillegg til nåværende ministerpost har hun har hatt fire ulike statsrådsposter, vært leder av Utenriks- og forsvarskomiteen, leder i Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlementet og leder av Europautvalget - for å nevne noe. Hennes interesse for utenrikspolitikk handler om muligheten til å bidra til en litt bedre verden. Hvem er bedre til å mene noe om hvordan kan norsk energi spille en viktig rolle i dagens geopolitiske situasjon?

Dr. Detlef Wächter. Den tidligere politiske direktøren i det tyske forsvarsdepartementet tiltrådte stillingen som tysk ambassadør i Norge for ett år siden. Han har uttalt at å jobbe i Oslo har vært en drøm, basert på beundring og nysgjerrighet for landet, samt muligheten til å bidra til å styrke det gode forholdet mellom Norge og Tyskland. Vil Norge og Tyskland ha en felles energipolitisk framtid som leder oss bort fra fossilt brensel?

Torgeir Stordal har inngående kjennskap til næringen både fra privat og offentlig sektor. Stordal har hatt en rekke lederstillinger innenfor leting, blant annet letesjef i Norske Shell i perioden 2009-13. Han er opptatt av at Oljedirektoratet skal bidra til ytterligere verdiskapning på norsk sokkel framover.

Peter Schwarz har en bred og allsidig kommunikasjonserfaring innen energi- og industrisektoren, blant annet fra Lysegruppen og Gambit Hill+Knowlton. Wintershall Dea er en av de største produsentene av gass på norsk sokkel. Selskapet er operatør av undervannsfeltene Dvalin og Dvalin Nord, som skal levere gass til Nyhamna, og en stor partner i Aasta Hansteen-feltet. Hvordan satser selskapet videre på å levere gass til Europa og er det mulig å gjøre dette samtidig som vi leverer på Norges klimaforpliktelser?

Geir Hågen Karlsen er Norges fremste militærekspert og har russiske og kinesiske påvirkningsoperasjoner, hybrid- og cyberangrep, og informasjonskrig som noen av sine sterkeste interessefelt og kompetanseområder. Hvordan ser trusselbildet ut og hvordan mener han at vi best kan sikre interessene våre fremover?

Erna Solberg har representert Hordaland på Stortinget siden 1989. Hun har vært Norges Statsminister i to perioder, og er opptatt av at norsk næringsliv trenger forutsigbare rammevilkår for å møte utfordringer med endringsdyktighet og kompetanse.

Frode Leversund startet i Statoil i 1992, og har hatt en rekke lederstillinger innen drift av gassanlegg, og ledet større forbedringsprosesser innen olje- og gassnæringen. Europeisk samarbeid og strategisk infrastruktur vil være avgjørende for å sikre energisikkerheten fremover. Leversund vil og fortelle om fremdrift for planene om hydrogenrør fra Aukra til Europa.

Odd Jørgen Nilssen har store ambisjoner for etablering av Hydrogenfabrikk på Aukra sammen med gode samarbeidspartnere. Aker Horizons, Cape Omega og Shell investerer milliarder i den spennende satsingen. Hvordan kan hydrogenrør mellom Aukra og Tyskland være nøkkelen til etablering av hydrogenfabrikk som kan produsere 1 200 tonn hydrogen per dag?

Ronny Karlsen har mål om å endre vindkraftteknologien radikalt for offshoremarkedet. CFO Ronny Karlsen AS, står i bresjen for planlegging av etablering av en flytende havvindpark på 100 kvadratkilometer utenfor Aukra og Hustadvika, som kan gi kraft til Nyhamna. De vil bygge et system som er enkelt, leverer effektivt, er til å stole på og som kan eksistere sammen med økosystemet og naturen rundt seg. Er det mulig?

Arrangører:

Rundebordskonferansen 2023 er arrangert av Energiknutepunkt Nyhamna i samarbeid med Aukra Næringsforum og Molde Næringsforum – med mål om å utvikle Nyhamna i Aukra kommune til et sentralt energiknutepunkt og støtte overgangen til nullutslippssamfunnet

Energiknutepunkt Nyhamna er et samarbeidsprosjekt mellom de fem kommunene i Romsdal sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune, LO, NHO og Høgskolen i Molde.

Om Energiknutepunkt Nyhamna:

Energiknutepunkt Nyhamna er et samarbeidsprosjekt mellom de fem kommunene i Romsdal sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune, LO, NHO og Høgskolen i Molde. Prosjektet er forankret i Romsdal Interkommunale politiske råd som prosjekteier, prosjektleder og regnskapsfører (som delprosjekt i Molde kommune), og er en videreføring av Gassknutepunkt i Nyhamna inn i en ny og fornyrbar fase med utvidet fokus på flere energiformer.