Velkommen til årsmøte i Aukra Næringsforum

Velkommen til årsmøte i Aukra Næringsforum torsdag 4. april klokken 18.00 i Wicksalen i Aukra kulturhus. Årsmøtet er åpent, men bare medlemsbedrifter har stemmerett.

Forslag til dagsorden:

 1. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å signere protokoll.
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt registrering av stemmeberettigete medlemsbedrifter
 3. Godkjennelse av styrets årsrapport og årsregnskap for 2023,samt revisors beretning.
 4. Budsjett for 2024, samt kontingentfastsettelse
 5. Innkomne saker (ingen)
 6. Styrehonorar
 7. Valg
 • styre
 • leder og nestleder
 • revisor
 • valgkomité